Máriás Mozgalom

Ez a Mozgalom olyan szerzetesekből áll, akiket nem szenteltek pappá és azokból a hívekből, akik kEFFINGHAM (Illionis – USA) -1994. október 10-15: StefanoGobbi atya lelkigyakorlatot tart cönákulum formájában az Egyesült Államok és Kanada Püspökeivel valamint Papjaival.ötelezik magukat, hogy a Mária Szeplőtelen Szívének tett önfelajánlás szerint élnek bensőséges közösségben papjaikkal és Püspökeikkel. Őket nem köti semmiféle jogi kapcsolat és szabadon működhetnek azokban az egyházi egyesületekben, ahova tartoznak.
    A Máriás Mozgalomhoz tartozva arra kötelezik magukat, hogy egész életüket Máriának szentelik, hogy segítse őket abban, hogy hűségesek maradjanak saját keresztségi fogadalmukhoz, hogy a közösség és az egység tanúivá váljanak a megtérés állandó erőfeszítésében az ima és a vezeklés által.


    Élni a keresztséget
    A közösség és az egység tanúi
    A megtérés kötelezettsége