A cönákulumokról

Elmondhatjuk, hogy a MPM az egyházi élet minden területén tevékenykedik: a szerzetesházaktól a plébániákig, a teológiától a lelkipásztorkodásig, a lelkiélettől a missziós apostolságig.

          Minél inkább éli egy Pap a Mozgalom lelkiségét, annál jobban elkötelezi magát és lelkesen magáévá teszi az Egyház kezdeményezéseit. A Mozgalom az egyházi életen belül is kifejti saját jellegzetes tevékenységét, ami abból áll, hogy összegyűjti a Papokat és a híveket az ima és a testvériség összejöveteleire, amelyeket „cönákulumnak” nevezünk.

Területi, egyházmegyei és családi cönákulumok
A cönákulumok szerkezete