Élni a keresztséget

          A könyv végén olvasható önfelajánlás szövegében a Máriás Mozgalomhoz csatlakozók számára ezt lehet olvasni: „E felajánlásáltal, Veled és Általad, meg akarunk felelni minden kötelezettségünknek, amelyet keresztségünk révén magunkra vállaltunk”.

          E szavak kiemelik, hogy a hívőt, aki felajánlja magát a Szeplőtelen Szívnek, miként segíti a Szűzanya főleg a keresztségben vállalt kötelezettség teljesítésében. Ezekben az időkben a szekularizált világban elmerült keresztény sok nehézséggel találkozik a keresztségi felajánlás megélésekor.

          A keresztség gyökeres átalakítást művel bennünk: közvetíti a kegyelmet és magát az isteni életet, Jézus Krisztushoz tesz hasonlóvá, akinek a megkeresztelt ember a testvérévé válik, és akinek életét saját életünkben kell újraélnünk.

          A keresztény embert ma a tömegkommunikációs eszközökön keresztül gyakran kihasználja, sőt manipulálja az a világ, amelyben él,így szinte észrevétlenül elfogadja és magáévá teszi azokat az értékeket, amelyek ellentmondanak Krisztus igéinek.

          Így ma sok olyan megkeresztelt van, aki a mindennapi életben odajut, hogy megtagadja keresztségi felajánlását!

          A Máriás Mozgalom sajátos kötelezettségeként, a Szűzanya kéri, hogy a hívek ajánlják fel magukat Szeplőtelen Szívének, és Édesanyaként szeretettel rávezeti őket, hogy keresztségüket Jézus és Egyháza iránti teljes hűségben éljék meg.