A megtérés kötelezettsége

A laikusok azt ígérik felajánlásukban, hogy „Kötelezzük magunkat arra, hogy az Evangéliumban kért belső megtérésre törekszünk.”SAN MARINOI KÖZTÁRSASÁG – 1995. július 1: StefanoGobbi atya Bíborossal, Apostoli Nunciussal és Püspökökkel, akik részt vettek a cönákulum formájában tartott lelkigyakorlaton.

          A Szűzanya kéri a Mozgalomhoz tartozó híveket is, hogy a megtérés mindennapos kötelezettségével haladjanak az ima és a vezeklés útján.

          Ezért mint figyelmes és aggódó Anya segít nekik, hogy elkerüljék a bűnt, az Isten kegyelmében éljenek, felszólítva őket a gyakori gyónásra, az intenzív eucharisztikus életre, Isten törvényeinek mindenkori megtartására. Éljék különleges kötelezettséggel a tisztaság erényét, különösen a fiatalok és a jegyesek, és a házastársi tisztaságot a házasság szentségében, Krisztus tanítása szerint, amit az Egyház Tanítóhivatala ismételten megerősített.

          És igen szükséges ma fellépni a mindenütt terjedő arcátlan tisztátalansággal szemben, ha hozzá akarnak járulni ahhoz, hogy a világ tisztább és szebb legyen.

          „A hívek mutassanak példát szigorú életmódjukkal, azzal, hogy visszautasítsák az egyre kihívóbb és erkölcstelen divatot, hogy minden módon harcolnak az erkölcstelenebb sajtótermékek és a látványosságok terjedése ellen és e szennytenger folytonos áradata ellen, amely mindent elborít.

          Adjanak mindenkinek jó példát tisztaságukkal, józanságukkal, szerénységükkel.

          Kerüljék el azt a helyet, ahol meggyalázzák személyük szent jellegét. Képezzenek papjaim körül hűséges sereget, az én nagy fehér hadseregemet.” (1973. november 1.)

          Most már több tíz millió hívő van, akik a világ minden részéről a Máriás Mozgalomhoz csatlakoztak és gyakran épp tőlük kapnak a papok jó példát, konkrét segítséget és értékes bátorítást.