Területi, egyházmegyei és családi cönákulumok

A területi és egyházmegyei cönákulumok mindig a helyi Püspökkel való közösségben fejlődnek, aki vagy személyesen vesz részt ezeken, vagy alkalmilag beleegyezését és áldását küldi.

          Ezek a cönákulumok személyes alkalmat nyújtanak az együtt végzett imára, a baráti találkozók átélésére és mindenkinek nagy segítségére vannak abban, hogy legyőzze a kételyeket és a nehézségeket, hogy bátran haladjon az önfelajánlás nehéz útján.

          Azok közül a Papok közül, akik elvállalták, hogy összehívják a testvéreket, választják meg a Mozgalom felelőseit, nemzeti, területi és püspökségi szinten.

          Valamennyi ország felelősétől igen bátorító beszámolót kapunk, megerősítik, hogy a cönákulumok mind inkább fejlődnek.

          A családi cönákulumok ma a családi élet nagy felbomlásakor különösen gondviselésszerűek.

          A családi cönákulumon a Mozgalom egy vagy több családja gyűlik össze valamelyik házban, elmondják a rózsafüzért, elmélkednek az önfelajánlás megélésén, megbeszélik a testvériség tapasztalatait, kölcsönösen közölve a problémákat és a nehézségeket, és mindig együtt újítják meg Mária Szeplőtelen Szívének tett önfelajánlásukat.

          Immár bebizonyosodott, hogy a családi cönákulumok segítik a keresztény családokat abban, hogy ma úgy éljenek, mint a hit, az ima és a szeretet igazi közösségei.