Keletkezése

1972. május 8-án Stefano Gobbi atya részt vesz egy Fatimai zarándoklaton, 1.	VATKÁN – 1989. december 20: Találkozás a Pápával a szentmise bemutatása után (a Szentatya) magánkápolnájábanés a Jelenések kápolnájában tartózkodik egyes papokért imádkozva, akik azon túl, hogy személyesen megtagadták hivatásukat, igyekeztek olyan társulatokban egyesülni, amelyek az Egyház tekintélye ellen lázadnak.

          Belső erő indítja őt, hogy bízzék Mária szeretetében. A Szűzanya felhasználja őt, mint alázatos és szegény eszközt, hogy összegyűjtse mindazokat a papokat, akik elfogadják felhívását, és felajánlják magukat Szeplőtelen Szívének, szilárd egységben maradnak a Pápával és az Egyházzal, hogy a híveket anyai Szíve biztos menedékébe vezessék.

          Így alakulhat ki az az erős sereg, amely a világ minden részén elterjed, de nem a propaganda emberi eszközeivel, hanem természetfeletti erővel, amely hallgatásból, imádságból, szenvedésből, a saját kötelességhez való állandó hűségből táplálkozik.

          Stefano atya belsőleg a Szűzanyától azt a kis jelet kérte igazolásul, hogy ugyanannak a hónapnak a vége előtt Názáretbe segítse őt, az Angyali üdvözlet szentélyébe.

         2.	FATIMA (Portugália) – 1979. július 1-7: lelkigyakorlat 450 pappal 35 országból. Szentmise ünnepélyes bemutatásának pillanata, melyet StefanoGobbi atya és két érsek vezet. A Máriás Papi Mozgalom kezdete ebből az egyszerű és belső sugallatból ered, amelyet Fatimában kapott Don StefanoGobbi az imában.

          De konkrétan mit kellett tennie ezek után?

          Ugyanazon év októberében félénken megpróbálkozott egy baráti imatalálkozóval Papok közt Gera Lario (Como) plébánián, s néhány újságban és katolikus folyóiratban hírt közöltek erről a Mozgalomról.

          1973 márciusában negyvenen voltak a beiratkozott Papok. Ez év szeptemberében tartják a Róma melletti San Vittorinoban az első gyűlést 25 pap részvételével a már beiratkozott nyolcvan pap közül.

          1974-től kezdődnek az első ima és testvéri együttlét cönákulumai a papok és a hívek részvételével, és ezek fokozatosan elterjednek Európában és a világ minden részén.

          2000. év végéig Stefano Gobbi atya többször meglátogatta mind az öt kontinenst, hogy vezesse a területi imatalálkozókat, jó 1000-szer utazott repülővel, számtalan utat tett meg autóval és vonattal, és 2842 cönákulumot tartott, amelyek közül 1395 Európában volt, 1054 Amerikában, 105 Afrikában, 146 Ázsiában és 142 Óceániában.

          Ez bizonyíték arra, hogy mily csodálatosan terjedt el a Mozgalom mindenütt ezekben az években.