Könyv

          (Az az) eszköz, amely a Máriás Papi Mozgalmat a világ minden részén elterjesztette, a könyv: A Papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz.

          Ez a könyv tartalmazza az elmélkedéseket vagy ihletettséget, amit Stefano atya kap belső szavak formájában a szívében diktálva.

          A könyv (azt) szolgálja, hogy megismertesse és elmélyítse Mária Szeplőtelen Szívének tett felajánlás lelkületét. Ezen az eszközön keresztül most már a Máriás Papi Mozgalomhoz csatlakozott több mint 350 Érsek és Püspök, 150.000 Pap a világi papságból és minden szerzetesrendből és szerzetesi kongregációkból, valamint több tíz millió hívő.

          A könyvet nem a könyvkereskedésekben árusítják; megtalálható és kapható a Máriás Papi Mozgalom területi Felelőseinél.