Mi a Máriás Papi Mozgalom lényege?

1.	TÓKIÓ (Japán) – Székesegyház, 1987. szeptember 11: Cönákulum a MPM Papjaival és Híveivel

A MPM kicsiny mag, amelyet a Szűzanya az Egyház kertjében ültetett el. Hamarosan nagy fává növekedett, és kiterjesztette ágait a világ minden részére.

          Szeretet-mű, melyet ma Mária Szeplőtelen Szíve táplál az Egyházban, hogy segítse minden gyermekét bizalommal és gyermeki reménnyel átélni a tisztulás fájdalmas pillanatait. Ezekben a súlyos veszélyekkel terhelt időkben az Isten Anyja és az Egyház Anyja megállás és bizonytalanság nélkül fáradozik, hogy főleg a Papokat segítse, akik anyai szeretetének gyermekei.

          Ebben a Műben természetesen találunk eszközöket. Ilyen különös módon kiválasztott eszköz Stefano atya.

          Miért? A könyv egyik oldalán ezt a magyarázatot adta a Szűzanya: „Téged választottalak fiam, mert te vagy a legkevésbé alkalmas eszköz erre. Így senki sem mondja majd, hogy ez a te Műved. Hogy a Máriás Papi Mozgalom egyedül az én Művem legyen, gyengeséged által nyilvánítom ki erőmet, semmiséged által hatalmamat.” (1973. július 16.).

          A MPM tehát nem valami dicséretre méltó egyesület, sok alapszabállyal és vezetővel, amelyet valamelyik pap vagy buzgó lélek alapított, hanem „lelkiség”, miként azt a Szentatya, II. János Pál szerencsésen felismert. Valami kitapinthatatlan, de mégis erős és élő, mint amilyenek Isten ajándékai. Elsődleges célja: élni a Mária Szeplőtelen Szívének tett önfelajánlást.

          A Papok számára Máriában bízni azt jelenti, hogy jobban tudatukba vésik a szent keresztség és a papi felszentelés napján Istennek tett felajánlásukat.

         2.	Caracas (Venezuela) – 1994. február 17: Cönákulum a MPM híveivel „El Paraiso” Stadionban. A MPM nem a számokban, a nevek csengésében, nem hatásos szervezettségében válik valósággá, hanem abban, hogy mennyire hallgatják meg a Szűzanyát és mennyire segítik elő a Szentlélek művét a Szentháromság dicsőségére.

          A Mozgalom lelkiségéhez tartozik, - akár jelentkezett valaki, akár nem, - hogy felajánlja magát Mária Szeplőtelen Szívének, és törekszik következetes engedelmességben élni, az Egyház javáért dolgozni, s ugyanakkor segíti a híveket is, hogy Máriára hagyatkozva éljenek.

          Ez olyan Mozgalom, amely összegyűjt minden világi és szerzetes Papot, kor és feladat megkülönböztetése nélkül. Jelentkeznek derűs és buzgóságtól lángoló papok, éppúgy, mint akik megkeseredtek a negatív személyi tapasztalattól és apostoli munkától.

          A Szűzanya Szíve minden gyermeke számára nyitva van, karja összegyűjti és egyesíti a Papokat mindenféle osztályozás, megkülönböztetés nélkül.

          A Szűzanya rendkívüli szeretetében nem válogat, mindenkihez határozottan odafordul: „Fiam, amit veled közlök, nem a tied, hanem minden szeretett Papfiamé”. (1973. augusztus 29.)

          Annak részéről nyilvánul meg a választás, aki készségesen elfogadja anyai felhívását. Aki a Mozgalomhoz akar tartozni és annak aktív áramlatában élni, küldje el csatlakozását írásban a nemzeti vagy területi felelőshöz, vagy, ha őket még nem jelölték ki, címezze a kérést Olaszországba:

ASSOCIAZIONE

MOVIMENTO SACERDOTALE MARIANO

Via Don Giovanni Bosco, 1

22100 COMO LORA

 

Magyar nyelvterület Országos felelőse:

          Sóti János SJ

          ul. Kralja Petra I. Karađorđrvića 7

          23330 Novi Kneževac

          Szerbia (Srbija)

          telefon: 00381-230-81-016

          e-mail: sotij@tippnet.rs

 

          Lásd még: Kapcsolatok

 

          A csatlakozási levél azonban nem ér semmit, ha hiányzik a belső csatlakozás és az akarat, hogy élje önfelajánlását, és segítsen másoknak is a Szűzanyának tett önfelajánlását élni.

Ezután jó megemlíteni még, hogy a Szűzanya nem csak a MPM-ban nyilvántartott tagokhoz fordul, amikor kedves gyermekeiről beszél, hanem mindazokhoz a Püspökökhöz és Papokhoz, akik magukat Őrá bízták, és akik úgy iparkodnak élni, mint akiket Neki szenteltek.

          A Mária Szeplőtelen Szívének tett teljes önfelajánlás kötelezettsége a Papoknak a bizalom és a derű mély átérzését ajándékozza. Minden helyzetben hihetjük, hogy a Szűzanya mindig a közelünkben van és gondoskodik rólunk, jobban segít mint más anya, s ez napjaink szenvedésében és bizonytalanságában a biztonság érzését nyújtja.

          Így érkezünk el az evangéliumi üzenet magjához a hithez, vagyis az Isten gondviseléséhez, amely arra biztat, hogy az élet minden körülményét a kicsinyek gyermeki bizalmával fogadjuk el, akik teljesen ráhagyatkoznak az Atya szeretetére.

          Így a múltat Jézus Szívének végtelen irgalmára bízzuk, a jövőt a Gondviselés ajándékaként várjuk, ami hozzánk a minden kegyelem Közvetítőjének kezei által érkezik, és a jelent örvendetes kötelességgel éljük, mint a gyermekek, akik az Anya szeme láttára játszanak vagy dolgoznak.