Önfelajánló imák

Önfelajánló ima Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Papok számára

Fatimai Szűz Mária, Irgalmasságnak Anyja, Ég és Föld Királynője, Bűnösök Menedéke! Mi, Máriás Papi Mozgalom tagjai, akiket Te hívtál meg papi seregedbe, ma különösképpen felajánljuk magunkat Szeplőtelen Szívednek.

          E felajánlás által Veled és Általad meg akarunk felelni minden kötelezettségünknek, melyet keresztségünk és pappá szentelésünk révén magunkra vállaltunk.

          Továbbá megígérjük, hogy bensőleg megváltozunk, és felhagyunk minden rendetlen ragaszkodással, ami magunkhoz, kényelmünkhöz vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy Hozzád hasonlóan mindig készek legyünk mindenben megtenni Urunk akaratát.

          Rád, Irgalmas Édesanyánkra bízzuk papságunkat, hogy rendelkezzél vele üdvös terveid szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehezedik. Megígérjük, hogy kívánságod szerint fogunk élni, főleg abban, ami a megújult imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozat buzgó bemutatását, a papi zsolozsmát, a rózsafüzér napi elimádkozását, minden hó első szombatján a szentmise neked való felajánlását s a vallásos és szigorú életmódot és a mindenkinek adandó jó példát illeti. Továbbá megígérjük, hogy a legnagyobb fokban hűségesek maradunk az Evangéliumhoz, amelynek mindig igaz és bátor hirdetői leszünk, ha kell, akár vérünk hullásáig is. Hűséget ígérünk az Egyházhoz, amelynek szolgálatára szenteltek fel.

          Mindenekelőtt egyesülni kívánunk a Szentatyával és a Hierarchiával, erőteljesen ragaszkodva minden irányításukhoz, hogy így védőbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, amely a Tanítótekintély ellen támad, és alapjaiban fenyegeti az Egyházat.

          Anyai védelmed alatt apostolai kívánunk lenni ennek a nagyon szükséges ima- és szeretet-egységnek a Pápáért, akire kérjük különleges védelmedet.

          Végül megígérjük, hogy a ránk bízott hívekben felújítjuk tiszteletedet.

          Tudjuk, hogy az istentagadás a hívők nagy részében a hit hajótörését idézte elő. Isten szent templomába behatolt a megszentségtelenítés, nem kímélve sok pap testvérünket sem. A gonoszság és a bűn áradata elárasztotta a világot. Bizalommal rád emeljük szemünket, Jézus Anyja és a mi irgalmas és hatalmas Anyánk. Ma ismét kérünk Téged minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető, édes Szűz Mária.

- Egyházi jóváhagyással.

 

Önfelajánló ima Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szerzetesek és hívők számára

Fatimai Szűz Mária, Irgalmasságnak Anyja, Ég és Föld Királynője, Bűnösök Menedéke! Mi, akik csatlakoztunk Máriás Mozgalmadhoz, ma különösképpen felajánljuk magunkat Szeplőtelen Szívednek.

          E felajánlás által Veled és Általad meg akarunk felelni minden kötelezettségünknek, melyet keresztségünk révén magunkra vállaltunk.Továbbá megígérjük, hogy bensőleg megváltozunk, és felhagyunk minden rendetlen ragaszkodással, ami magunkhoz, vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy Hozzád hasonlóan mindig készek legyünk mindenben megtenni az Atya akaratát.

          Rád, Irgalmas Édesanyánkra bízzuk keresztény életünket és hivatásunkat, hogy rendelkezzél vele üdvös terveid szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehezedik. Megígérjük, hogy kívánságod szerint fogunk élni, főleg abban, ami a megújult imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozatban valóbuzgó részvételt, az apostolkodást, a rózsafüzér napi elimádkozását,az Evangélium szerinti szigorú életmódot illeti és jó példát adunkIsten törvényeinek a megtartására és keresztény erényeknek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására.

          Továbbá megígérjük, hogy egyesülni akarunk a Szentatyával, a Főpapokkal és Papjainkkal, hogy így védőbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, amely a Tanítótekintély ellen támad, és alapjaiban fenyegeti az Egyházat.

          Védelmed alatt apostolai kívánunk lenni ennek a nagyon szükséges ima- és szeretet-egységnek a Pápáért, akire kérjük különleges védelmedet.

          Végül megígérjük, hogy a lelkeket, akikkel kapcsolatba kerülünk, amennyire csak tudjuk, elvezetjük megújult tiszteletedhez.

          Tudjuk, hogy az istentagadás a hívők nagy részében a hit hajótörését idézte elő. Isten szent templomába behatolt a megszentségtelenítés. A gonoszság és a bűn áradata elárasztotta a világot. Bizalommal rád emeljük szemünket, Jézus Anyja és a mi irgalmas és hatalmas Anyánk. Ma ismét kérünk Téged minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető, édes Szűz Mária.

- Egyházi jóváhagyással.