LELKI VÉGRENDELETEM

Üdvözlégy Mária

Milánó, 2011. január 1.

A hónap és az év első szombatja

 

          Elfogadom a halált úgy, ahogyan és amikor az Úr akarja, Mária Szeplőtelen Szívében ismételgetve az Igenemet az Isteni Akaratra.

          Lelki végrendeletemként (rátok) hagyom mindazt, ami „A Papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz” (című) könyvben meg van írva, és megerősítem, hogy a benne foglalt üzeneteket én „belső hangok” formájában kaptam.

          Kérem, hogy a gyászmise után a hála lelkületeként énekeljétek el mindnyájan az Úrnak és a Szűzanyának a Magnificat-ot… (Magasztalja lelkem az én Uramat)…

          Egy nagyon egyszerű temetést kérek: a virágok helyett kérem, hogy a szeretet tetteit tegyétek. Vágyom, hogy Dongóban temessenek el a Könnyek Anyja Szentélyében a Megfeszített Oltárának a lábainál. Ha ez nem lenne lehetséges, kérek ideiglenes temetést a Papság kápolnájában a Dongo-i temetőben.

          Ahogyan az életem minden pillanatát neki felajánlottam, ugyanúgy ajánlom Mária Szeplőtelen Szívének az átmenetelemet a földről a Mennyországba és az időből az örökkévalóságba.

          Megköszönöm mindenkinek a (tőlük) kapott jót. Bocsánatot kérek azoktól, akiket akaratom ellenére is megsértettem.

          Mindazoknak, akik a Máriás Papi Mozgalomhoz és a Máriás Mozgalomhoz tartoznak, rendkívüli védelmemet és egy rendkívüli segítséget ígérek a Mennyországból, ahova bízom, hogy bejutok az Úr irgalmából és a ti imátok segítségével.

          Üdvözöllek benneteket, (arra) várakozva, hogy mindannyian találkozzunk a Mindenszentek Királynője dicsőséges palástja alatt és megáldalak benneteket az Atya és a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.

Pap

Don Stefano Gobbi”